About Faculty & Staff
OUR STAFF-
MR. HEERA LAL (PRINCIPAL)
MR. LAL CHANDRA MAURYA
MR. DEEPAK KUMAR MAURYA
MR. DILEEP KUMAR
MR. RAMESH KUMAR
MR. RAM KRISHNA YADAV
MR. HARIKESH KUMAR
MR. SHREE NATH PATEL
MR. BAJRANG BAHADUR SINGH
MR. RAM VISHAL
MR. VIJAY MISHRA
MR. RAM PRAKSH MISHRA
MR. GYANESHWAR MISHRA
MR. CHHEDI LAL
MR ANURAG KUMAR MAURYA
SANGEETA MAURYA
SHIVANI YADAV
POONAM MAURYA
NANHE LAL
ARUN KUMAR
SANJAY KUMAR

Important Links